اجاره ویلا و سوئیت استخردار در چالوس

مرتب‌سازی:

53 اقامتگاه پیدا شد

  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم
  • ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم

  ویلای دوبلکس فربد دارای فوتبال دستی و استخر آبگرم

  مازندران، چالوس، خط هشت

  ویلا، 3 خواب تا 7 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,400,000

  تومان

  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق

  واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق

  مازندران، چالوس، نادری

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (30)4.75
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس
  • اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس

  اجاره ویلا دوبلکس استخردار فول امکانات در چالوس

  مازندران، چالوس، فرج اباد

  ویلا، 2 خواب تا 5 نفر

  (9)4.89
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,400,000

  تومان

  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس
  • استخردار مستقل شیک در چالوس

  استخردار مستقل شیک در چالوس

  مازندران، چالوس، بلوار رادیو دریا

  ویلا، 2 خواب تا 2 نفر

  (85)4.92
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,300,000

  تومان

 • ویلای استخردار با دسترسی مناسب به دریا

  مازندران، چالوس، هچیرود

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا
  • ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا

  ویلای دو خوابه با استخر سرپوشیده و سونا

  مازندران، چالوس، فرج آباد

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (1)5

  هرشب از

  2,800,000

  تومان

  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک
  • طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک

  طبقه 1/ واحد 1 استخر مشترک

  مازندران، چالوس، نادری

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (5)4.2
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان
  • ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان

  ویلا استخردار 2 خوابه سرپوشیده آبگرم گلستان

  مازندران، چالوس، میدان کاسپین

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (3)4.94

  هرشب از

  2,990,000

  تومان

  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم
  • ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم

  ویلای کاوان دارای استخر سرپوشیده‌ی آب‌گرم

  مازندران، چالوس، فرج آباد

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (1)4.67

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج
  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج
  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج
  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج
  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج
  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج
  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج
  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج
  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج
  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج
  • ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج

  ویلا با استخر آب گرم و محله‌ی دنج

  مازندران، چالوس

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (28)4.92

  هرشب از

  1,600,000

  تومان

  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست
  • واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست

  واحد دو همراه با سه ساعت استخر دربست

  مازندران، چالوس، نادری

  آپارتمان، 2 خواب تا 7 نفر

  (5)4.7
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,350,000

  تومان

  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره
  • ویلا استخردار با جکوزی ستاره

  ویلا استخردار با جکوزی ستاره

  مازندران، چالوس، روستای اکبر آباد

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (5)4.77

  هرشب از

  1,550,000

  تومان

  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان
  • ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان

  ویلا 3خواب استخردار ساحلی اشکان

  مازندران، چالوس، ساحل ارام

  ویلا، 3 خواب تا 6 نفر

  (8)4.94
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,300,000

  تومان

 • دربست، استخرآبگرم سرپوشیده، جکوزی و سونا بخار

  مازندران، چالوس، اکبرآباد

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (25)4.61
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,350,000

  تومان

 • ویلا استخر دار، همراه با جکوزی

  مازندران، چالوس، ساحل ارام

  ویلا، 3 خواب تا 12 نفر

  (25)4.67
  رزرو آنی

  هرشب از

  3,600,000

  تومان


چالوس

چالوس از قدیمی‌ترین شهرهای مازندران واقع در ساحل دریای خزر است. این شهر که از پرطرفدارترین شهرهای شمالی ایران برای مسافرت محسوب می‌شود، به علت سرسبزی و زیبایی‌های بکر و طبیعی خود به عقیق همیشه سبز معروف است. چالوس از شمال به دریای خزر، از شرق به نوشهر، از جنوب به قزوین و از غرب به تنکابن منتهی می‌شود. وجود طبیعت بکر، جاده زیبا و جاذبه‌های گردشگری فراوان چالوس را به یکی از قطب‌های گردشگری ایران تبدیل کرده است. از مهم‌ترین جاذبه‌ها و دیدنی‌های چالوس می‌توان به آبشار اکاپل، آبشار هریجان، آبشار سواسره، پارک جنگلی چالوس، پارک جنگلی و تله کابین نمک آبرود، دریاچه ولشت، کاخ اجابیت، کاخ چایخوران و... اشاره کرد. چالوس هم مانند سایر شهرهای شمالی با غذاهای لذیذش هوش از سر هر فردی می‌برد و خوشبختانه رستوران‌های خوب زیادی دارد. اگر شب قصد ماندن و اقامت را دارید، اجاره ویلا در چالوس جزو بهترین و مقرون به صرفه‌ترین گزینه‌هاست که به صورت آنلاین می‌توانید آن‌ها را رزرو کنید.

اجاره روزانه و آنلاین ویلا استخردار در چالوس

چالوس یکی از شهرهای قدیمی استان مازندران است که آثار تاریخی و تفریحی فراوانی دارد. این منطقه ویلاهای استخردار روباز و سرپوشیده با آب گرم و آب سرد، جکوزی و امکانات رفاهی فراوانی دارد. برای اجاره ویلا استخردار در چالوس می توانید به سایت های اجاره ویلا نظیر شب مراجعه کنید.