اجاره ویلا و سوئیت جنگلی در چالوس

مرتب‌سازی:

57 اقامتگاه پیدا شد

 • ویلا یک خوابه طراوت

  مازندران، چالوس، دارمیشکلا

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (119)4.98
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود

  سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود

  مازندران، چالوس، امام رود

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (39)4.83
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  400,000

  تومان

  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود

  85 متری حیاط دار ، امام رود

  مازندران، چالوس، امام رود

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (46)4.87
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  690,000

  تومان

  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا
  • واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا

  واحد تک خواب در منطقه ای خوش آب و هوا

  مازندران، چالوس، زوات

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (4)5

  هرشب از

  600,000

  تومان

 • واحد حیاط دار جنگلی

  مازندران، چالوس، تجن کلا علیا

  ویلا، 1 خواب تا 5 نفر

  (10)4.12
  رزرو آنی

  هرشب از

  650,000

  تومان

  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی

  واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی

  مازندران، چالوس، نمک آبرود، هچیرود

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (38)4.92
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,220,000

  تومان

  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود

  واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود

  مازندران، چالوس، امام رود

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (72)4.67
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران
  • ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران

  ویلای ییلاقی کوهستانی آوای باران

  مازندران، چالوس، ولی‌آباد کندوان

  ویلا، 1 خواب تا 8 نفر

  (8)4.5
  رزرو آنی

  هرشب از

  650,000

  تومان

  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی
  • سوئیت مبله دنج نقلی

  سوئیت مبله دنج نقلی

  مازندران، چالوس، عربخیل

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (26)4.33

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل
  • ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل

  ویلا تریبلکس نوساز با چشم‌انداز جنگل

  مازندران، چالوس

  ویلا، 2 خواب تا 4 نفر

  (48)4.79
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا
  • کلبه جنگلی رایکا

  کلبه جنگلی رایکا

  مازندران، چالوس، طویر

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (8)4.92
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده

  واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده

  مازندران، چالوس، مازو پشته

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (2)4.5

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل
  • ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل

  ویلای دوخوابه حیاط دار با چشم انداز جنگل

  مازندران، چالوس، مازوپشته

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (17)4.72
  مهمان نواز

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج
  • ویلای دوخوابه تریپلکس دنج

  ویلای دوخوابه تریپلکس دنج

  مازندران، چالوس، طلاجو

  ویلا، 2 خواب تا 5 نفر

  (131)4.66

  هرشب از

  1,900,000

  تومان

 • ویلای دوبلکس سه خوابه دربست

  مازندران، چالوس، اکبر آباد

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (51)4.58
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,700,000

  تومان


ویلا جنگلی در چالوس

نام چالوس در ذهن گردشگران ابتدا جاده چالوس را مجسم می‌سازد که جزو توریستی ترین جاده‌های کشور و چهارمین جاده‌ی زیبای جهان نیز به حساب می‌آید. این شهر از مشهورترین و مهمترین مناطق خطه شمال کشور است و لقب عقیق همیشه سبز را نیز به خود اختصاص داده است.

اجاره روزانه و آنلاین ویلا جنگلی در چالوس

جنگل‌های همیشه سرسبز چالوس، آبشارها و دریاچه‌هایش همیشه پذیرای گردشگران و مشتاقان طبیعت جهت تلطیف روحیه انسانی بوده است، این تجربه دل‌انگیز را میتوان با اجاره ویلا جنگلی در چالوس کسب کرد، ویلاهایی که با انبوهی از درختان سبز احاطه و آواز پرندگان در بین درختان طنین‌انداز شده است. از جمله این مناطق میتوان جنگل فی‌ین، جنگل نمک‌آبرود و جنگل چالوس را نام برد.