اجاره روزانه آپارتمان و خانه مبله در چالوس

مرتب‌سازی:

76 اقامتگاه پیدا شد

  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود
  • سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود

  سوییت مبله و تمیز، حیاط دار، امام رود

  مازندران، چالوس، امام رود

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (39)4.83
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  400,000

  تومان

  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود
  • 85 متری حیاط دار ، امام رود

  85 متری حیاط دار ، امام رود

  مازندران، چالوس، امام رود

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (46)4.87
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  690,000

  تومان

  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب
  • دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب

  دو خوابه یزدان مهر با دسترسی مناسب

  مازندران، چالوس، شمال اباد

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (151)4.4
  رزرو آنی

  هرشب از

  880,000

  تومان

  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق
  • واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق

  واحد ۲ خوابه همراه با ۲ ساعت استخر دربست و آلاچیق

  مازندران، چالوس، نادری

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (30)4.75
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی
  • واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی

  واحد نوساز لوکس دوخوابه ارغوان با فوتبال‌دستی

  مازندران، چالوس، نمک آبرود، هچیرود

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (38)4.92
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,220,000

  تومان

  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی
  • واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی

  واحد نوساز و لوکس با تراس و ویو عالی و فوتبال دستی

  مازندران، چالوس، نمک آبرود

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (43)4.96
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,340,000

  تومان

  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود
  • واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود

  واحد مبله و تمیز، تراس دار، امام رود

  مازندران، چالوس، امام رود

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (72)4.67
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول
  • ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول

  ویلا یک خوابه لوکس طبقه اول

  مازندران، چالوس، خط 8

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (110)4.82
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)
  • واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)

  واحد مبله تک خواب در تازه آباد (طبقه همکف)

  مازندران، چالوس، روستای تازه آباد

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (8)4.96
  مهمان نواز

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • طبقه 2، یک خوابه منطقه ساحلی فرج آباد
  • طبقه 2، یک خوابه منطقه ساحلی فرج آباد
  • طبقه 2، یک خوابه منطقه ساحلی فرج آباد
  • طبقه 2، یک خوابه منطقه ساحلی فرج آباد
  • طبقه 2، یک خوابه منطقه ساحلی فرج آباد
  • طبقه 2، یک خوابه منطقه ساحلی فرج آباد
  • طبقه 2، یک خوابه منطقه ساحلی فرج آباد
  • طبقه 2، یک خوابه منطقه ساحلی فرج آباد

  طبقه 2، یک خوابه منطقه ساحلی فرج آباد

  مازندران، چالوس

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (7)4.92

  هرشب از

  540,000

  تومان

  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا
  • مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا

  مبله و لوكس، واحد 4 طبقه ٢، با ویوی دریا

  مازندران، چالوس، خط 8

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (20)4.88
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  750,000

  تومان

  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده
  • واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده

  واحد مبله تک خواب با پارکینگ سرپوشیده

  مازندران، چالوس، مازو پشته

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (2)4.5

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)
  • آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)

  آپارتمان الیاس (واحد 1، طبقه‌ی اول)

  مازندران، چالوس

  آپارتمان، 2 خواب تا 7 نفر

  (1)5

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول
  • دو خوابه لوکس طبقه اول

  دو خوابه لوکس طبقه اول

  مازندران، چالوس، ساحل آرام

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (49)4.79
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  850,000

  تومان

  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول
  • یک خوابه لوکس ط اول

  یک خوابه لوکس ط اول

  مازندران، چالوس، خط 8

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (32)4.77
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  650,000

  تومان


چالوس

شهر چالوس نام کهن‌ترین شهر مازندران است که در انتهای مسیر جاده چالوس واقع شده و در همجواری دریای کاسپین قرار دارد. به جز جنگل‌های همیشه سرسبز و انبود چالوس از دیگر جاذبه‌های دیدنی آن می‌توان به کاخ ملکه مادر، هتل بنیاد، پل فلزی، دریاچه چالوس، رودخانه‌ها و بوستان‌ها اشاره نمود. شهرهای توریستی بسیاری در نزدیکی چالوس قرار دارند که از لحاظ اماکن دیدنی و تفریحی هم‌تراز با چالوس هستند مانند نور، نوشهر، رویان و نمک‌آبرود که همگی این مراکز خود قطب مراکز توریستی شمال کشور هستند. اگر در نیمه شمالی ایران پهناور زندگی می‌کنید به ندرت پیش خواهد آمد که در ایام خاص سال به این مناطق سفر نکرده باشید.

اجاره آپارتمان و سوئیت در چالوس

بومیان با اجاره روزانه خانه مبله در چالوس پا به میدان نهاده‌اند و نیاز اقامت را تا حد بسیاری برطرف نموده‌اند زیرا تعداد اندک هتل‌ها در این منطقه پاسخگوی نیاز عمده مسافران جهت اقامت نیست همچنین نیز بازار اجاره آپارتمان در چالوس را رقابتی کرده‌اند که همین امر موجب کاهش قیمت‌ها خصوصا در ایام خاص سال شهر است.