اجاره ویلا و سوئیت استخردار در نور

مرتب‌سازی:

17 اقامتگاه پیدا شد

  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا
  • ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا

  ويلا استخردار خوش‌منظره لب دريا

  مازندران، نور، تميشان

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (5)4.97
  رزرو آنی

  هرشب از

  6,700,000

  تومان

 • ویلا سه خوابه دوبلکس استخردار دهکده سبز سیاهکلا

  مازندران، نور، دهکده سبز سیاهکلا

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (66)4.85
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,450,000

  تومان

  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)

  ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)

  مازندران، نور، رستمرود

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (9)4.59
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین
  • ویلای استخردار کاسپین

  ویلای استخردار کاسپین

  مازندران، نور

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (1)5

  هرشب از

  5,500,000

  تومان

  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک
  • ویلای استخردار ساحلی شیک

  ویلای استخردار ساحلی شیک

  مازندران، نور، گلسار

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)4.92

  هرشب از

  1,700,000

  تومان

  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی

  ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی

  مازندران، نور، بزرگراه شهدا

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (1)5

  هرشب از

  5,000,000

  تومان

  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار
  • ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار

  ویلای سه خوابه استخردار با منظره شالیزار

  مازندران، نور، گلستان 86

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,300,000

  تومان

  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)
  • کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)

  کاخ ویلای چهار خوابه (رضوان 3)

  مازندران، نور، عباسا

  ویلا، 4 خواب تا 14 نفر

  جدید

  هرشب از

  10,000,000

  تومان

 • باغ ویلای دوبلکس بهشت

  مازندران، نور، نصرت اباد

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  جدید

  هرشب از

  4,000,000

  تومان

  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی
  • ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی

  ویلای تریبلکس 3 خوابه استخردار جنگلی

  مازندران، نور، انارجار

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  (28)4.46

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد
  • دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد

  دوبلکس سه خوابه دارای استخر سرپوشیده و میز بیلیارد

  مازندران، نور، ایزدشهر

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,300,000

  تومان

  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار
  • ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار

  ویلای چهارخوابه‌ی، استخردار

  مازندران، نور، ایزدشهر

  ویلا، 4 خواب تا 12 نفر

  جدید

  هرشب از

  4,000,000

  تومان

  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد
  • مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد

  مبله، استخر آبگرم بهار،فوتبال دستی و میز بیلیارد

  مازندران، نور، ایزدشهر

  ویلا، 3 خواب تا 6 نفر

  جدید

  هرشب از

  4,800,000

  تومان

  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا
  • ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا

  ویلا استخردار شهرکی نوساز با ویو دریا

  مازندران، نور، بلوار امام رضا

  ویلا، 3 خواب تا 8 نفر

  جدید

  هرشب از

  7,800,000

  تومان

  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده
  • ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده

  ویلای لوکس و مدرن 4 خواب دارای استخر سرپوشیده

  مازندران، نور، شهرک ساحلی امیرآباد

  ویلا، 4 خواب تا 14 نفر

  جدید

  هرشب از

  7,500,000

  تومان


نور

شهرستان نور در استان مازندران به دلیل آب و هوای معتدل و طبیعت بسیار زیبا و بکری که دارد، سالانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به خود جذب می‌کند. این شهر از شمال به دریای خزر، از شرق به آمل، از شمال شرق به محمودآباد، از جنوب به تهران، از جنوب غرب به استان البرز و از غرب به نوشهر و چالوس منتهی می‌شود. پارک جنگلی نور به عنوان بزرگ‌ترین جنگلی خاورمیانه معروف‌ترین جاذبه گردشگری این شهر است. آبشار آب پری، پارک جنگلی کشپل، دریاچه الیمالات، آبشار ونوش، روستای ییلاقی لاویج، خانه نیما یوشیج، شهر تاریخی ناتل نور و روستای آهودشت از دیگر جاذبه‌های گردشگری و تفریحی شهرستان نور و اطراف آن است. انواع سبزیجات و ترشیجات محلی، ماهی، مرکبات و صنایع دستی سفالی و حصیری را می‌توانید به عنوان سوغات این شهر تهیه کنید. پیش از سفر می‌توانید با رزرو و اجاره آنلاین ویلاهای ساحلی نور خیالتان را از بابت اقامت خود آسوده کنید.