اجاره ویلا و سوئیت جنگلی در نور

مرتب‌سازی:

33 اقامتگاه پیدا شد

  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل
  • ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل

  ویلای دربست باغی با ویوی کوه و جنگل

  مازندران، نور، جوربند

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (115)4.83
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا
  • دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا

  دوبلکس جنگلی خیلی تمیز نزدیک دریا

  مازندران، نور، رستمرود

  ویلا، 3 خواب تا 7 نفر

  (68)4.86
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,250,000

  تومان

 • ویلای دوبلکس دوخوابه جنگلی در چمستان

  مازندران، نور، چمستان، روستای نانواکلا

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (60)4.87
  مهمان نواز

  هرشب از

  790,000

  تومان

 • ویلای دوخوابه جنگلی دنج منطقه الیمالات

  مازندران، نور، روستای کاردگرکلا

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (3)4.78
  رزرو آنی

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان
  • خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان

  خانه‌ای نوساز برای زیباپسندان

  مازندران، نور، جوربند

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (76)4.86
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار
  • سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار

  سوئیت تمیز دوخوابه دربست پارکینگ دار

  مازندران، نور، شهر چمستان

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (103)4.77
  مهمان نواز

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل

  خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل

  مازندران، نور، جوربند

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (66)4.84
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  650,000

  تومان

  • سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست
  • سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست
  • سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست
  • سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست
  • سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست
  • سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست
  • سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست
  • سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست
  • سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست
  • سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست

  سوئیت مبله تمیز دو خوابه و دربست

  مازندران، نور، چمستان

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (23)4.87
  مهمان نواز

  هرشب از

  210,000

  تومان

 • ویلا سه خوابه دوبلکس استخردار دهکده سبز سیاهکلا

  مازندران، نور، دهکده سبز سیاهکلا

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (66)4.85
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,450,000

  تومان

  • واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)
  • واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)
  • واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)
  • واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)
  • واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)
  • واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)
  • واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)
  • واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)
  • واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)
  • واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)

  واحد مبله دو خوابه دهکده سبز (1)

  مازندران، نور، دهکده سبزسیاهکلا

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)4.5
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی
  • ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی

  ویلا دوبلکس لوکس زرین نوسازهمراه باروف گاردن عالی

  مازندران، نور، زرین کلا

  ویلا، 3 خواب تا 12 نفر

  (18)4.81
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • واحد دو خوابه به همراه امکانات
  • واحد دو خوابه به همراه امکانات
  • واحد دو خوابه به همراه امکانات
  • واحد دو خوابه به همراه امکانات
  • واحد دو خوابه به همراه امکانات
  • واحد دو خوابه به همراه امکانات
  • واحد دو خوابه به همراه امکانات
  • واحد دو خوابه به همراه امکانات
  • واحد دو خوابه به همراه امکانات

  واحد دو خوابه به همراه امکانات

  مازندران، نور

  ویلا، 2 خواب تا 4 نفر

  (28)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

 • دوبلكس و دربست، فول فرنيش در منطقه تهرانی نشین

  مازندران، نور، رویان، وازیوار

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (13)4.6
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,600,000

  تومان

  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه
  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه
  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه
  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه
  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه
  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه
  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه
  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه
  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه
  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه
  • واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه

  واحد ویلایی مبله در مجاورت رودخانه

  مازندران، نور، روستای افراسیاب کلا

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (17)4.6
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  570,000

  تومان

  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی
  • ویلا دوخواب جنگلی

  ویلا دوخواب جنگلی

  مازندران، نور

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (16)4.14

  هرشب از

  700,000

  تومان


نور

شهر نور در استان مازندران واقع شده است و نام قدیمی آن سولده است. از شمال با دریای خزر، از جنوب با سلسله جبار البرز، از شرق با محمودآباد و از غرب با رویان، نوشهر و چالوس همسایه است و تمامی این موارد نشان دهنده آن است که شهر نور توسط شهرها و اماکن توریستی محاصره شده است. از جاذبه‌های طبیعی نور می‌توان به آبشار آب‌پری و جنگل کشپل، دریاچه الیمالات، سیسنگان و ونوش که برخی از این نقاط هستند اشاره نمود و نام برد.

اجاره روزانه ویلا جنگلی در نور

بازار اجاره ویلا جنگلی در نور، رونق و محبویت بسزایی دارد و علت آن هم وجود جنگل‌های متعدد و انبوهی است که در قسمت جنوبی این شهر وسعت بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند می‌باشد که موجب شده محدودیتی هم در احداث و اجاره ویلا جنگلی و در اختیار دادن آن به مهمانان جهت اقامت وجود نداشته باشد.