اجاره ویلا و سوئیت باربیکیو (منقل) در نور

مرتب‌سازی:

17 اقامتگاه پیدا شد

  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا
  • آپارتمان تک خواب کنار دریا

  آپارتمان تک خواب کنار دریا

  مازندران، نور، بلوار امام رضا

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (76)4.7
  مهمان نواز

  هرشب از

  990,000

  تومان

  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل
  • خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل

  خانه‌ای با چشم انداز زیبای کوه و جنگل

  مازندران، نور، جوربند

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (66)4.84
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  650,000

  تومان

 • ویلای VIP لوکس رو به دریا در مجتمع خصوصی

  مازندران، نور، رستم رود

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (4)4.92

  هرشب از

  2,200,000

  تومان

  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)
  • ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)

  ویلا استخردار ساحلی دو خواب نوساز (آرش 2)

  مازندران، نور، رستمرود

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (9)4.59
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

 • ویلای دوخوابه دوبلکس شهرک ساحلی پامچال

  مازندران، نور

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)4.83

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

 • ویلای ساحلی دوخوابه دربست

  مازندران، نور، رستمرود

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (10)4.48
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی
  • ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی

  ویلای سه خوابه دوبلکس ساحلی

  مازندران، نور، رستمرود

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (59)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا
  • ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا

  ویلا دو خوابه ساحلی ویو ابدی دریا

  مازندران، نور، رستمرود

  ویلا، 2 خواب تا 5 نفر

  (39)4.55

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا
  • واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا

  واحد دوخوابه، ساحلی، با ویوی دریا

  مازندران، نور

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (51)4.65

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • ویلا دوخواب داخل شهر
  • ویلا دوخواب داخل شهر
  • ویلا دوخواب داخل شهر
  • ویلا دوخواب داخل شهر
  • ویلا دوخواب داخل شهر
  • ویلا دوخواب داخل شهر
  • ویلا دوخواب داخل شهر
  • ویلا دوخواب داخل شهر
  • ویلا دوخواب داخل شهر
  • ویلا دوخواب داخل شهر

  ویلا دوخواب داخل شهر

  مازندران، نور، بلوار امام رضا

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (7)4.03

  هرشب از

  990,000

  تومان

  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی
  • ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی

  ویلا سه خواب استخردار لب دریا با ویو عالی

  مازندران، نور، بزرگراه شهدا

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (1)5

  هرشب از

  5,000,000

  تومان

  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین
  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین
  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین
  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین
  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین
  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین
  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین
  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین
  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین
  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین
  • اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین

  اجاره واحد دو خوابه ساحلی - طبقه پایین

  مازندران، نور، رستم رود

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (20)4.26

  هرشب از

  750,000

  تومان

  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی
  • ویلای دوخوابه ساحلی

  ویلای دوخوابه ساحلی

  مازندران، نور، رستمرود

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (46)4.63

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

 • ویلای شیک در چند قدمی دریا در مجموعه خصوصی

  مازندران، نور

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)4.17

  هرشب از

  1,900,000

  تومان

 • ویلای دو خوابه شیک در مجموعه ویلایی ساحلی

  مازندران، نور

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,500,000

  تومان


نور

شهرستان نور در استان مازندران به دلیل آب و هوای معتدل و طبیعت بسیار زیبا و بکری که دارد، سالانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به خود جذب می‌کند. این شهر از شمال به دریای خزر، از شرق به آمل، از شمال شرق به محمودآباد، از جنوب به تهران، از جنوب غرب به استان البرز و از غرب به نوشهر و چالوس منتهی می‌شود. پارک جنگلی نور به عنوان بزرگ‌ترین جنگلی خاورمیانه معروف‌ترین جاذبه گردشگری این شهر است. آبشار آب پری، پارک جنگلی کشپل، دریاچه الیمالات، آبشار ونوش، روستای ییلاقی لاویج، خانه نیما یوشیج، شهر تاریخی ناتل نور و روستای آهودشت از دیگر جاذبه‌های گردشگری و تفریحی شهرستان نور و اطراف آن است. انواع سبزیجات و ترشیجات محلی، ماهی، مرکبات و صنایع دستی سفالی و حصیری را می‌توانید به عنوان سوغات این شهر تهیه کنید. پیش از سفر می‌توانید با رزرو و اجاره آنلاین ویلاهای ساحلی نور خیالتان را از بابت اقامت خود آسوده کنید.