اجاره روزانه آپارتمان و خانه مبله در رشت

مرتب‌سازی:

68 اقامتگاه پیدا شد

  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی
  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی
  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی
  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی
  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی
  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی
  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی
  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی
  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی
  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی
  • واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی

  واحد تمیز و مبله طبقه همکف، حیاط خلوت اختصاصی

  گیلان، رشت، فلکه نیرو دریایی

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (32)4.86
  مهمان نواز

  هرشب از

  555,000

  تومان

  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی

  واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی

  گیلان، رشت

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (84)4.83
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت
  • سوئیت در رشت

  سوئیت در رشت

  گیلان، رشت

  آپارتمان، 1 خواب تا 2 نفر

  (106)4.76
  مهمان نواز

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1
  • مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1
  • مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1
  • مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1
  • مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1
  • مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1
  • مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1
  • مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1
  • مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1
  • مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1

  مبله، میخک ، 2 خواب، طبقه 1

  گیلان، رشت، بلوار قلی‌پور

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (15)4.92
  مهمان نواز

  هرشب از

  750,000

  تومان

  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3
  • نوساز  میخک  طبقه 3

  نوساز میخک طبقه 3

  گیلان، رشت، بلوار قلی‌پور

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (62)4.8
  مهمان نواز

  هرشب از

  610,000

  تومان

  • مبله مهتاب، طبقه 1
  • مبله مهتاب، طبقه 1
  • مبله مهتاب، طبقه 1
  • مبله مهتاب، طبقه 1
  • مبله مهتاب، طبقه 1
  • مبله مهتاب، طبقه 1
  • مبله مهتاب، طبقه 1
  • مبله مهتاب، طبقه 1
  • مبله مهتاب، طبقه 1

  مبله مهتاب، طبقه 1

  گیلان، رشت، شهرک فرهنگیان

  آپارتمان، 3 خواب تا 7 نفر

  (28)5
  مهمان نواز

  هرشب از

  840,000

  تومان

  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی
  • سوییت 40 متری، طراحی چوبی

  سوییت 40 متری، طراحی چوبی

  گیلان، رشت، بلوار قلی‌پور

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (18)4.81
  مهمان نواز

  هرشب از

  750,000

  تومان

  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر
  • واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر

  واحد آپارتمانی تمیز و دنج در مرکز شهر

  گیلان، رشت

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (4)4.88

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم
  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم
  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم
  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم
  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم
  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم
  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم
  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم
  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم
  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم
  • واحد مبله و نوساز طبقه دوم

  واحد مبله و نوساز طبقه دوم

  گیلان، رشت، خیابان فلسطین

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)4.83

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام
  • واحد تک خواب در محیطی امن و آرام

  واحد تک خواب در محیطی امن و آرام

  گیلان، رشت، میدان گیل

  آپارتمان، 1 خواب تا 8 نفر

  (1)5

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت
  • واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت

  واحد۷۰متری مبله لوکس بالا شهر رشت

  گیلان، رشت

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (275)4.77
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  599,000

  تومان

 • سوئیت تک خواب رشتیان

  گیلان، رشت، رشتیان

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (19)4.75
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت
  • ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت

  ویلا تک خواب در مرکز شهر رشت

  گیلان، رشت

  آپارتمان، 1 خواب تا 8 نفر

  (39)4.42

  هرشب از

  888,000

  تومان

 • اجاره سوییت نقلی با امکانات در رشت

  گیلان، رشت، بلوار چمران

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (152)4.62
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری
  • واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری
  • واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری
  • واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری
  • واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری
  • واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری
  • واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری
  • واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری
  • واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری
  • واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری

  واحد دوخوابه شیک (ری را) در سنگ فرش شهرداری

  گیلان، رشت، شهرداری

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)5

  هرشب از

  1,200,000

  تومان


رشت

مرکز استان گیلان را شهر باران نیز می‌نامند، رشت بزرگ‌ترین مرکز تجمع گیلکی‌ها به همراه سوغات رنگارنگ و خوشمزه فراوان است. رشت را شهر اولین‌ها نیز می‌دانند مانند احداث اولین راه‌آهن یا داروخانه همچنین از سیستم حمل‌ونقل قدرتمندی برخوردار است و دارای یک فرودگاه بین‌المللی است. رشت دارای اماکن و سازه‌های تاریخی فراوان و پر زرق‌و‌برقی در تاریکی شب است. هنوز هم در برخی از مناطق اطراف رشت بانوان محلی به همراه لباس‌های رنگارنگ و پرچین در بین کوچه و خیابان تردد می‌کنند. متاسفانه رشت از تعداد هتل‌های زیادی برخوردار نیست و این تعداد پاسخگوی درخواست کثیر گردشگران جهت اقامت در این شهر نمی‌باشد.

اجاره روزانه آپارتمان و سوئیت مبله در رشت

اکثر بومیان منطقه به کشاورزی و دامپروری و همچنین اجاره ویلا و منزل مبله در رشت مشغول هستند و امرار معاش می‌کنند. خوشبختانه مردم خون‌گرم رشت در بازار توریسم پا نهاده و با اجاره منزل و خانه‌های مبله در رشت صنعت گردشگری این منطقه را از بابت اقامت بی‌نیاز کرده‌اند.