back

حقوق کاربران شب

مجموعه شب تلاش می‌کند اطلاعات شخصی شما را درفضای اینترنت محفوظ نگه داشته و تمامی اطلاعات دریافت شده از شما را در فایل‌هایی محرمانه‌ حفظ کند و تمامی اقدامات و احتیاطات لازم را به منظور حفظ محرمانگی اطلاعات شما به عمل آورد. باید توجه داشت هیچ انتقال داده ای در اینترنت به صورت صد در صد ایمن انجام نمی شود در نتیجه ما هیچگونه تضمینی برای انتقال داده های شما در هنگام ارسال ارائه نمی دهیم. اگر ما از دسترسی غیر قانونی به اطلاعات شما مطلع شویم، در اسرع وقت شما را از طریق پست الکترونیک در جریان می گذاریم تا شما اقدامات مورد نیاز را انجام دهید. سایت اطلاعات شما را با رعایت اصول محرمانگی (اگر خودتان با رضایت در اختیار شرکت گذاشته باشید) برای بررسی‌های آماری خود بکار می‌برد؛ همچنین اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده از شما به منظور برقراری ارتباط با شما و پاسخ دادن به سوالاتتان استفاده می شود. در هر حال شما قادر به اصلاح و به روز رسانی این اطلاعات خواهید بود. لطفا توجه داشته باشید که سایت اجازه دسترسی و فاش کردن اطلاعات شما را در موارد زیردارد: برای پاسخگویی به ادعاهایی که علیه سایت شده. برای اجرایی کردن و اداره کردن قرارداد مابین سایت و کاربران. در صورت بروز حوادثی از قبیل ادغام شدن سایت، فروش سهام، ورشکستگی و ... سایت ممکن است مقداری از سهام یا کل آن را بفروشد و انتقال دهد، که در نتیجه اطلاعات شخصی شما نیز با اطلاع قبلی شما، انتقال داده خواهد شد. اطلاعاتی که شما شخصا وارد می کنید، مانند نام، آدرس، شماره تلفن، رایانامه و ... ؛ ما از این اطلاعات برای مواردی نظیرپاسخگوئی به درخواستهای شما، ارائه خدمات بهینه، پاسخ به سوالات شما و ... استفاده می کنیم. اگر شما تمایلی به این نحوه استفاده از اطلاعاتتان ندارید، خواهشمندیم آنها را در سیستم وارد نکنید.