مرام های شب
تو شب، هیچ کس تنها نیست!اینجا در فضایی دوستانه و صمیمی، دل‌هامون یکیه و برای همدیگه می‌تپه.
تو شب، ستاره و سیاره با هم فرقی ندارن!احترام به تفاوت‌ها و رعایت حقوق متقابل، مبنای ارتباطمون با همدیگه‌ست.
امشب، شب رقص و آوازه!از کار کردن در شب که پر از خاطرات خوبه، لذت می‌بریم و ازش انرژی می‌گیریم.
تو آسمون شب، همه ستاره‌ها نورانی‌ان!به خلق ارزش برای میزبانان، مهمانان و جامعه‌مون متعهدیم.
شب تو، شب منه!شب رو جزئی از خودمون می‌دونیم و دنبال موفقیت جمعی‌ایم.
هر شبمون، آغاز یه روز جدیده!هیچوقت به وضع موجود راضی نیستیم و انتهایی برای مسیر رشد و پیشرفت قائل نمی‌بینیم.
رسالت شب
تجربه اقامتی خاطره‌انگیز!شب صدها هزار بار فرصت داشته تا خاطرات خوبی خلق کنه و میلیون‌ها فرصت پیش رو داره. پیشه شب خاطره‌سازیه و چه اقبال خوبی که هنوز شب‌های فراوانی خاطره نشدن. همچنین در راستای تحقق این رسالت معتقدیم که ھمکاران‌مون سرمایه‌ھای اصلی شب هستن. سعی‌مون بر اینه تا در محیطی پویا و سرزنده، علاوه بر رسیدن به اھداف تیمی، به رشد شخصی تک تک اعضا و پرورش مھارت‌ھای فردی توجه کنیم و بستری مناسب برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌ھای همکارانمون باشیم. ما به دنبال خلق محیط کاری‌ای مملو از معنا، لذت، یادگیری و دستاورد هستیم.
مراحل مصاحبه
1
مرحله اولدریافت و بررسی رزومه
2
مرحله دوممصاحبه تلفنی
3
مرحله سوممصاحبه فنی
4
مرحله چهارممصاحبه نهایی
5
مرحله پنجمجلسه آفر
6
مرحله ششمشروع همسفری
مزایای همسفری با شبشب صدها هزار بار فرصت داشته تا خاطرات خوبی خلق کنه و میلیون‌ها فرصت پیش رو داره.
فضای رشد، پیشرفت و یادگیری
هدایای مناسبتی و قدردانی
تسهیلات سفر و سفرهای سازمانی
بیمه تکمیلی
تسهیلات ورزش گروهی
وام شرکتی
ساعت کاری منعطف
صبحانه ، نهار و میان‌ وعده
فرصت های شغلی شببرای مشاهده‌ی لیست فرصت‌های شغلی و ارسال درخواست همکاری برای ما کلیک کنید.