اجاره ویلا و سوئیت جنگلی در کلاردشت

مرتب‌سازی:

52 اقامتگاه پیدا شد

  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن
  • ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن

  ویلای چوبی با جکوزی و روف گاردن

  مازندران، کلاردشت، لاهو

  ویلا، 3 خواب تا 12 نفر

  (16)4.82
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  6,500,000

  تومان

  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل
  • ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل

  ویلای دنج دوخوابه با چشم اندازی بی نظیر از جنگل

  مازندران، کلاردشت، حریث

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (1)4.83

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای
  • ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای

  ویلای روستیک جنگلی با ایرهاکی حرفه‌ای

  مازندران، کلاردشت، لاهو

  ویلا، 3 خواب تا 12 نفر

  (23)4.75
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  3,700,000

  تومان

 • ویلای آپارتمانی واحد شرقی

  مازندران، کلاردشت، کلنو

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (9)4.78
  مهمان نواز

  هرشب از

  800,000

  تومان

 • ویلای آپارتمانی واحد غربی

  مازندران، کلاردشت، کلنو

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (17)4.7
  مهمان نواز

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل
  • کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل

  کلاردشت، کنار رودخانه با ویو کوه و جنگل

  مازندران، کلاردشت

  ویلا، 2 خواب تا 11 نفر

  (23)4.72
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه
  • واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه

  واحد مبله، طبقه همکف کنار رودخانه

  مازندران، کلاردشت

  ویلا، 2 خواب تا 12 نفر

  (8)4.77
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,100,000

  تومان

  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل
  • ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل

  ویلا جنگلی با حیاطی سرسبز و ویو جنگل

  مازندران، کلاردشت، پی قلعه

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (10)4.78

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت
  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت
  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت
  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت
  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت
  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت
  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت
  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت
  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت
  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت
  • ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت

  ویلا با حیاط بزرگ کلاردشت

  مازندران، کلاردشت

  ویلا، 2 خواب تا 12 نفر

  (37)4.47

  هرشب از

  700,000

  تومان

 • ويلا دوبلکس دربست سه خواب، ويو كوه و جنگل مركز شهر

  مازندران، کلاردشت، حسنكيف مدرس

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (6)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,190,000

  تومان

  • ویلا دو خوابه همکف در مجاورت جنگل
  • ویلا دو خوابه همکف در مجاورت جنگل
  • ویلا دو خوابه همکف در مجاورت جنگل
  • ویلا دو خوابه همکف در مجاورت جنگل
  • ویلا دو خوابه همکف در مجاورت جنگل
  • ویلا دو خوابه همکف در مجاورت جنگل
  • ویلا دو خوابه همکف در مجاورت جنگل
  • ویلا دو خوابه همکف در مجاورت جنگل
  • ویلا دو خوابه همکف در مجاورت جنگل

  ویلا دو خوابه همکف در مجاورت جنگل

  مازندران، کلاردشت، مجل

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (14)4.75

  هرشب از

  690,000

  تومان

  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا
  • ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا

  ویلا دوبلکس، چشم انداز زیبا

  مازندران، کلاردشت، بنفشده

  ویلا، 3 خواب تا 15 نفر

  (1)4.17

  هرشب از

  800,000

  تومان

 • واحد جنگلی فوق‌ العاده نصیری کلاردشت (طبقه اول)

  مازندران، کلاردشت

  ویلا، 2 خواب تا 12 نفر

  (6)4.92

  هرشب از

  1,400,000

  تومان

 • واحد جنگلی فوق‌ العاده نصیری کلاردشت (طبقه سوم)

  مازندران، کلاردشت، حسنکیف

  ویلا، 3 خواب تا 18 نفر

  (5)4.83
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,600,000

  تومان

 • ویلای جنگلی شومینه دار با منظره زیبا

  مازندران، کلاردشت

  ویلا، 2 خواب تا 12 نفر

  (8)4.72
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,100,000

  تومان


کلاردشت

کلاردشت، دشتی که بر فراز کوه‌های استان مازندران واقع شده است و یکی از تاریخی‌ترین مناطق این استان است. دشتی که با رودخانه‌ای پر آب، آبیاری می‌شود و به دلیل جاذبه‌های گردشگری فراوان به بهشت گمشده معروف شده است.

اجاره ویلا جنگلی در کلاردشت

کلاردشت، این نگین شمال کشور از نزدیک ترین شهر‌های شمالی به تهران است و به دلیل فاصله تا دریا، به داشتن ویلاهای جنگلی شهرت دارد. برخی از هموطنان تمایل دارند نه تنها به عنوان سفری چند روزه بلکه به صورت سالانه اقدام به اجاره ویلا جنگلی در کلاردشت کنند تا از آب و هوای به خصوص و طبیعت آن به عنوان خانه دوم بهره مند شوند.