اجاره روزانه آپارتمان و خانه مبله در کلاردشت

مرتب‌سازی:

15 اقامتگاه پیدا شد

  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب
  • واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب

  واحد دوخوابه با دسترسی مطلوب

  مازندران، کلاردشت، بلوار پاسداران

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)5

  هرشب از

  1,260,000

  تومان

 • تراس با ویو زیبا، دسترسی مناسب به جنگل، طبقه دوم

  مازندران، کلاردشت

  آپارتمان، 2 خواب تا 10 نفر

  (29)4.73
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,595,000

  تومان

 • هتل آپارتمان ستاره شهر واحد شماره 2

  مازندران، کلاردشت، خیابان امام

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (33)4.67
  مهمان نواز

  هرشب از

  750,000

  تومان

 • هتل آپارتمان ستاره شهر واحد شماره 1

  مازندران، کلاردشت

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)5

  هرشب از

  850,000

  تومان

 • واحد مبله دوخوابه واحد (6)

  مازندران، کلاردشت، مکا

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (10)4.78

  هرشب از

  550,000

  تومان

  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1

  آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 1

  مازندران، کلاردشت

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (2)5

  هرشب از

  700,000

  تومان

 • واحد مبله دوخوابه واحد (5)

  مازندران، کلاردشت، ولبال

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (7)4.77

  هرشب از

  650,000

  تومان

  • آپارتمان نوساز تمیز و شیک کلاردشت
  • آپارتمان نوساز تمیز و شیک کلاردشت
  • آپارتمان نوساز تمیز و شیک کلاردشت
  • آپارتمان نوساز تمیز و شیک کلاردشت
  • آپارتمان نوساز تمیز و شیک کلاردشت
  • آپارتمان نوساز تمیز و شیک کلاردشت
  • آپارتمان نوساز تمیز و شیک کلاردشت
  • آپارتمان نوساز تمیز و شیک کلاردشت
  • آپارتمان نوساز تمیز و شیک کلاردشت

  آپارتمان نوساز تمیز و شیک کلاردشت

  مازندران، کلاردشت

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • واحد یک خوابه پارکینگ‌دار
  • واحد یک خوابه پارکینگ‌دار
  • واحد یک خوابه پارکینگ‌دار
  • واحد یک خوابه پارکینگ‌دار
  • واحد یک خوابه پارکینگ‌دار
  • واحد یک خوابه پارکینگ‌دار
  • واحد یک خوابه پارکینگ‌دار
  • واحد یک خوابه پارکینگ‌دار
  • واحد یک خوابه پارکینگ‌دار
  • واحد یک خوابه پارکینگ‌دار

  واحد یک خوابه پارکینگ‌دار

  مازندران، کلاردشت، گویتر

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  جدید

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب
  • واحد تک خواب با دسترسی مطلوب

  واحد تک خواب با دسترسی مطلوب

  مازندران، کلاردشت، بلوار پاسداران

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  جدید

  هرشب از

  970,000

  تومان

  • واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)
  • واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)
  • واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)
  • واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)
  • واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)
  • واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)
  • واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)
  • واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)
  • واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)
  • واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)

  واحد مبله تک خواب در کلاردشت (طبقه سوم)

  مازندران، کلاردشت، کردیچال

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  770,000

  تومان

 • هتل آپارتمان ستاره شهر واحد شماره سه

  مازندران، کلاردشت

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (6)3.97

  هرشب از

  750,000

  تومان

 • ویلای دو خوابه باران با دسترسی عالی

  مازندران، کلاردشت، حسنکیف

  آپارتمان، 2 خواب تا 10 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,400,000

  تومان

  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)
  • واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)

  واحد مبله دو خوابه در کلاردشت (طبقه اول)

  مازندران، کلاردشت، کردیچال

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,100,000

  تومان

  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2
  • آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2

  آپارتمان با امکانات رفاهی و حیاطی دلباز، واحد 2

  مازندران، کلاردشت

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  جدید

  هرشب از

  700,000

  تومان


کلاردشت

کلاردشت که در استان مازندران و ۴۸ کیلومتری چالوس واقع شده است، بکرترین و زیباترین چشم اندازها را در میان شهرهای شمالی کشور دارد. کلاردشت دشتی بر فراز کوه‌های سر به فلک کشیده است و هر عاشق طبیعتی را برای رسیدن به آرامش در آغوش می‌گیرد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود با هوایی خنک و مطبوع جز مناطق بسیار خوش ‌آب‌وهوای استان مازندران به حساب می‌آید. به دور از شلوغی و هیاهوی شهر، چند روز رویایی را می‌توان در ییلاقات کلاردشت سپری نمود. دریاچه ولشت، علم کوه، روستای رودبارک، روستای هریجان، جنگل ازو و مازیچال کلاردشت از معروف‌ترین جاذبه‌های گردشگری کلاردشت است. همچنین جاده کلاردشت به عباس‌آباد یکی از رویایی‌ترین و دیدنی‌ترین جاده‌های کشورمان است که از دل جنگل‌های سرسبز می‌گذرد. اقامت در کلبه‌های چوبی و ویلاهای جنگلی کلاردشت یکی دیگر از تجربه‌های لذت بخشی است که در سفر به این منطقه نصیب گردشگران خواهد شد.

اجاره روزانه ویلا و سوئیت در کلاردشت

کلارشت توسط رشته کوه‌های اطراف خود احاطه شده است به همین علت دارای آب‌وهوایی مطلوب است. گردشگرانی که قصد سفر به این منطقه زیبا را دارند می‌توانند با اجاره ویلا در کلاردشت در مناطق مختلف جنگلی، ساحلی، و شهری اوقاتی خوش و سفری دلچسب را تجربه نمایند.