اجاره ویلا و سوئیت استخردار در مشهد

مرتب‌سازی:

15 اقامتگاه پیدا شد

  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی
  • باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی

  باغ ویلای دوخوابه با استخر آبگرم بیلیارد ایرهاکی

  خراسان رضوی، مشهد، شاهنامه

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (13)4.67

  هرشب از

  3,500,000

  تومان

  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده

  باغ ویلای لوکس همراه با استخر آبگرم سرپوشیده

  خراسان رضوی، مشهد، شاندیز

  ویلا، 1 خواب تا 20 نفر

  (1)5

  هرشب از

  3,300,000

  تومان

  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل
  • باغ ویلا استخردار آبگرم داخل

  باغ ویلا استخردار آبگرم داخل

  خراسان رضوی، مشهد، بلوار شاهنامه

  ویلا، 2 خواب تا 12 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت
  • اقامتگاه باغ بهشت

  اقامتگاه باغ بهشت

  خراسان رضوی، مشهد، دولت آباد

  ویلا، 3 خواب تا 30 نفر

  (1)4.67

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه
  • باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه

  باغ ویلای سرسبز و دلباز بهشت طرقبه

  خراسان رضوی، مشهد، طرقبه

  ویلا، 3 خواب تا 12 نفر

  (18)4.83

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی
  • دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی

  دو خواب دارای استخر سرپوشیده و جکوزی

  خراسان رضوی، مشهد، شاهنامه

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (4)4.67

  هرشب از

  2,200,000

  تومان

  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین
  • ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین

  ویلای سه خوابه همراه استخر آبگرم و جکوزی یاسین

  خراسان رضوی، مشهد، شاندیز

  ویلا، 3 خواب تا 15 نفر

  (1)4.33

  هرشب از

  4,950,000

  تومان

  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز
  • باغ ویلا شیک و نوساز

  باغ ویلا شیک و نوساز

  خراسان رضوی، مشهد، چهار فصل

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام
  • باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام

  باغ ویلای تک خوابه دنج در محیطی امن و آرام

  خراسان رضوی، مشهد، سراه فردوسی

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (7)4.83

  هرشب از

  560,000

  تومان

  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2
  • باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2

  باغ ویلای 1000 متری استخر آبگرم و جکوزی کوروش 2

  خراسان رضوی، مشهد، عسکریه

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  جدید

  هرشب از

  4,000,000

  تومان

دارای تخفیف

  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی
  • دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی

  دوبلکس مجلل فول امکانات استخر آبگرم و جکوزی

  خراسان رضوی، مشهد، شاندیز

  ویلا، 3 خواب تا 15 نفر

  جدید

  هرشب از

  4,990,000

  تومان

 • ویلای تریبلکس با استخرآبگرم و بیلیارد

  خراسان رضوی، مشهد، شاندیز

  ویلا، 3 خواب تا 10 نفر

  (1)4.33
  رزرو آنی

  هرشب از

  2,900,000

  2,465,000

  تومان

  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز
  • باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز

  باغ ویلا استخر آبگرم جاده شاندیز

  خراسان رضوی، مشهد، شاندیز

  ویلا، 2 خواب تا 9 نفر

  (11)4.17

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی
  • باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی

  باغ ویلا دو خواب استخر آبگرم سرپوشیده جکوزی

  خراسان رضوی، مشهد

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  (3)3.67

  هرشب از

  3,500,000

  تومان

  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده
  • باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده

  باغ ویلا 1100 متری استخر آبگرم سرپوشیده

  خراسان رضوی، مشهد، محله شاهنامه

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  (1)1

  هرشب از

  3,500,000

  تومان


مشهد

این شهر مقدس دومین شهر پهناور ایران و همچنین پایتخت ایران در زمان افشاریان بوده است، مشهد به واسطه حضور حرم علی بن موسی الرضا(ع) همه ساله پذیرای 2 میلیون زائر از خارج از کشور و همچنین 27میلیون زائر داخلی است، مراکز و اماکن ارائه دهنده خدمات در اطراف حرم مطهر با توجه به ازدیاد زائرین به صورت 24ساعته و بدون تعطیلی نسبت ارائه خدمات خود تلاش می‌کنند.

اجاره ویلا استخردار در مشهد

مهترین موضوع در حوزه گردشگری، اقامت است که مشهد توانسته است به خوبی سلیقه و نیاز 30میلیون زائر که در سال میزبان آن‌ها خواهد بود را بر طرف نماید. تنوع در نوع و قیمت اقامتگاه‌ها اعم از هتل، هتل آپارتمان، اجاره سوئیت و حتی اجاره ویلا استخردار در مشهد این حق انتخاب را اختیار مهمانان این شهر مقدس قرار می‌دهد تا بر اساس نیاز خود بهترین نوع سفر را برنامه ریزی نمایند