اجاره روزانه آپارتمان و خانه مبله در مشهد

مرتب‌سازی:

349 اقامتگاه پیدا شد

 • مجموعه 4ستاره مهر "تک خوابه دو تخت (ب)" فول‌برد

  خراسان رضوی، مشهد، امام رضای 2

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,600,000

  تومان

 • مجموعه ممتاز مهر "تک خوابه دو تخت (الف)" فول‌برد

  خراسان رضوی، مشهد، امام رضای 2

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,600,000

  تومان

 • مجموعه منتخب مهر "دو خوابه شش تخت (الف)" فول‌برد

  خراسان رضوی، مشهد، امام رضای 2

  آپارتمان، 2 خواب تا 7 نفر

  جدید

  هرشب از

  7,800,000

  تومان

  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303
  • مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303

  مجموعه اقامتی آسمان نیلی، واحد 303

  خراسان رضوی، مشهد، امام رضا 29

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  جدید

  هرشب از

  550,000

  تومان

  • آپارتمان دوخوابه محمد صالح با امنیت بالا
  • آپارتمان دوخوابه محمد صالح با امنیت بالا
  • آپارتمان دوخوابه محمد صالح با امنیت بالا
  • آپارتمان دوخوابه محمد صالح با امنیت بالا
  • آپارتمان دوخوابه محمد صالح با امنیت بالا
  • آپارتمان دوخوابه محمد صالح با امنیت بالا
  • آپارتمان دوخوابه محمد صالح با امنیت بالا

  آپارتمان دوخوابه محمد صالح با امنیت بالا

  خراسان رضوی، مشهد، ۱۷ شهریور

  آپارتمان، 2 خواب تا 14 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,000,000

  850,000

  تومان

  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)
  • اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)

  اقامتگاه بسیار تمیز (شمس تبریزی)

  خراسان رضوی، مشهد، خیابان نواب صفوی

  آپارتمان، 2 خواب تا 10 نفر

  (21)5

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد
  • واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد

  واحد مبله‌ی "نارنجی" در وکیل آباد

  خراسان رضوی، مشهد، وکیل آباد

  آپارتمان، 3 خواب تا 10 نفر

  (1)5

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم
  • آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم

  آپارتمان نوساز دوخوابه مبله نزدیک حرم

  خراسان رضوی، مشهد

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (66)4.59
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  550,000

  440,000

  تومان

  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد
  • سویت 3 نفر مشهد

  سویت 3 نفر مشهد

  خراسان رضوی، مشهد، خیابان امام رضا(ع)

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (3)5

  هرشب از

  375,000

  تومان

 • آپارتمان مبله میهن با ویو شهری

  خراسان رضوی، مشهد، وکيل آباد

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (10)4.92
  مهمان نواز

  هرشب از

  560,000

  تومان

دارای تخفیف

 • واحدی دو خوابه، مشهد

  خراسان رضوی، مشهد

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (27)4.96
  مهمان نواز

  هرشب از

  560,000

  تومان

 • سوئیت ارزان مبله نزدیک حرم

  خراسان رضوی، مشهد

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (11)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  630,000

  تومان

  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی
  • سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی

  سوئیت آپارتمان مبله یکخواب اقتصادی

  خراسان رضوی، مشهد

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (5)4.57
  رزرو آنی

  هرشب از

  199,000

  تومان

  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"
  • مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"

  مجموعه اقامتی یاوری " اتاق 307"

  خراسان رضوی، مشهد، عیدگاه

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (1)4.67

  هرشب از

  400,000

  تومان

 • واحد مبله 60 متری

  خراسان رضوی، مشهد، رضا شهر

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (8)4.75
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,100,000

  تومان


رزرو رزوانه خانه در مشهد

مشهد مقدس به دلیل وجود حرم مطهر امام رضا (ع)، همیشه یکی از شلوغ‌ترین و توریست‌پذیرترین شهرهای ایران است. گردشگران زیادی از داخل و خارج از کشور در مناسبت‌های مختلف به این شهر همیشه زنده سفر می‌کنند. علاوه بر آستان قدس رضوی، مکان‌های دیدنی و گردشگری دیگری نیز در مشهد وجود دارد که می‌توانید در سفر خود از آن‌ها دیدن کنید. آرامگاه فردوسی و طوس، آرامگاه نادرشاه و موزه نادری، مجموعه مساجد و موزه‌های حرم مطهر، پارک کوه‌سنگی و پارک ملت و ... از مکان‌هایی هستند که می‌توانید در سفر به مشهد از آن‌ها دیدن کنید. همچنین میتوانید با اجاره آپارتمان و منزل مبله در مشهد، اقامتی اقتصادی را تجربه کنید.

اجاره روزانه خانه و منزل مبله در مشهد

یکی از گزینه‌های مناسب برای اقامت در مشهد، اجاره روزانه خانه و منزل مبله است. برای اجاره روزانه خانه در مشهد می‌توانید از بین آپارتمان‌های اطراف حرم و خیابان‌های امام رضا(ع)، طبرسی، نواب صفوی و شیرازی یک گزینه متناسب با تعداد و نیاز خود را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید به مراکز خرید اطراف حرم نزدیک باشید، پیشنهاد ما انتخاب خیایان امام رضا(ع) برای اقامت است. همچنین اگر می‌خواهید دور از شلوغی اطراف حرم باشید، می‌توانید از آپارتمان‌هایی انتخاب کنید که در فاصله دورتری از حرم قرار دارند.