اجاره ویلا و سوئیت ساحلی در فریدون کنار

مرتب‌سازی:

60 اقامتگاه پیدا شد

 • ویلا دوخوابه نزدیک به دریا

  مازندران، فریدون کنار، محله‌ی ۱۶ متری ساحلی

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (5)3.6

  هرشب از

  500,000

  تومان

 • ویلای شیک نزدیک دریا

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (31)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  899,000

  تومان

  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار
  • ویلای دربست ساحلی فریدون کنار

  ویلای دربست ساحلی فریدون کنار

  مازندران، فریدون کنار

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (118)4.65
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  700,000

  تومان

 • سوئیت نقلی در چند قدمی دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (17)4.93
  رزرو آنی

  هرشب از

  555,000

  تومان

 • اقامتگاه ساحلی دنج و شیک رو به دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (1)5

  هرشب از

  1,380,000

  تومان

 • ویلای دوخوابه ساحلی در فریدون کنار

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (27)4.79
  رزرو آنی

  هرشب از

  700,000

  تومان

 • ویلای ساحلی دربست تک خواب با امکانات رفاهی

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (8)4.97
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  650,000

  تومان

  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی
  • ویلای نوساخت ساحلی

  ویلای نوساخت ساحلی

  مازندران، فریدون کنار

  ویلا، 2 خواب تا 5 نفر

  (72)4.73
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,850,000

  تومان

  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (42)4.49

  هرشب از

  400,000

  تومان

  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (26)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  450,000

  تومان

 • واحد یک خواب، دسترسی عالی به دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  880,000

  تومان

  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی
  • ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی

  ویلای دوبلکس دو خوابه ساحلی

  مازندران، فریدون کنار، خیابان ساحلی

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (3)4.67

  هرشب از

  900,000

  تومان

 • واحد شیک و مبله ساحلی، با تراس ویو به دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (14)4.73
  مهمان نواز

  هرشب از

  993,000

  تومان

  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل

  ویلای نزدیک ساحل

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (42)4.37

  هرشب از

  770,000

  تومان

 • ویلای تک خواب ساحلی اقتصادی

  مازندران، فریدون کنار، شهرک ایثارگران

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (38)4.63
  مهمان نواز

  هرشب از

  350,000

  تومان


فریدون کنار

نام‌گذاری فریدون‌کنار پیشینه‌ای تاریخی دارد و به زمان فریدون، نبیره جمشید شاه برمی‌گردد، در آن زمان فریدون از این منطقه آباد عبور داشته است و در آن اطراق می‌کند که به فریدون‌کنار شهرت میابد. موقعیت این شهر به گونه‌ای است که از شرق با بابلسر و از غرب با محمودآباد، از جنوب با بابل و از شمال با دریای خزر همسایه است. فریدونکنار جزو معدود شهرهای شمالی کشور است که در خط ساحلی دارای پارکی سرسبز همراه با باغ پرندگان است، این باغ شاید برای دوست‌دارای محیط زیست خوش نیاید اما بی‌شک بازدید جالبی برای گردشگران خواهد بود.

اجاره روزانه ویلا ساحلی در فریدونکنار

این شهر هم همانند محمودآباد در جهت اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار بسیار عالی نقش و جایگاه خود را پیدا کرده است، احداث ویلاهایی شیک و لوکس و خدماتی نظیر هتل‌های پنج ستاره برخی از ویژگی‌های این ویلاهای ساحلی به شمار می‌روند.