اجاره روزانه آپارتمان و خانه مبله در فریدون کنار

مرتب‌سازی:

15 اقامتگاه پیدا شد

 • ویلای شیک نزدیک دریا

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (31)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  899,000

  تومان

 • اقامتگاه ساحلی دنج و شیک رو به دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (1)5

  هرشب از

  1,380,000

  تومان

  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (42)4.49

  هرشب از

  400,000

  تومان

  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار
  • ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  ویلا تک خواب ساحلی فریدون کنار

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (26)4.74
  مهمان نواز

  هرشب از

  450,000

  تومان

 • واحد یک خواب، دسترسی عالی به دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  880,000

  تومان

 • واحد شیک و مبله ساحلی، با تراس ویو به دریا

  مازندران، فریدون کنار، میدان ماهی

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (14)4.73
  مهمان نواز

  هرشب از

  993,000

  تومان

  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل
  • ویلای نزدیک ساحل

  ویلای نزدیک ساحل

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (42)4.37

  هرشب از

  770,000

  تومان

 • ویلای تک خواب ساحلی اقتصادی

  مازندران، فریدون کنار، شهرک ایثارگران

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (38)4.63
  مهمان نواز

  هرشب از

  350,000

  تومان

  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (105)

  سوئیت ساحلی متل نخل (105)

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (16)4.69
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی
  • واحد مبله دو خوابه ساحلی

  واحد مبله دو خوابه ساحلی

  مازندران، فریدون کنار، بلوار شهید فدایی

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (3)4.61

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)
  • سوئیت ساحلی متل نخل (104)

  سوئیت ساحلی متل نخل (104)

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (8)4.73
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب
  • آپارتمان ساحلی، سه خواب

  آپارتمان ساحلی، سه خواب

  مازندران، فریدون کنار، ساحل فریدونکنار

  آپارتمان، 3 خواب تا 10 نفر

  جدید

  هرشب از

  5,000,000

  تومان

  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی
  • واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی

  واحد مبله ساحلی با امکانات رفاهی

  مازندران، فریدون کنار

  آپارتمان، 3 خواب تا 5 نفر

  (2)3.42

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • اقامتگاه ساحلی واحد 1
  • اقامتگاه ساحلی واحد 1
  • اقامتگاه ساحلی واحد 1
  • اقامتگاه ساحلی واحد 1
  • اقامتگاه ساحلی واحد 1
  • اقامتگاه ساحلی واحد 1
  • اقامتگاه ساحلی واحد 1
  • اقامتگاه ساحلی واحد 1
  • اقامتگاه ساحلی واحد 1
  • اقامتگاه ساحلی واحد 1

  اقامتگاه ساحلی واحد 1

  مازندران، فریدون کنار، شهرک

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  جدید

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • اقامتگاه ساحلی واحد 2
  • اقامتگاه ساحلی واحد 2
  • اقامتگاه ساحلی واحد 2
  • اقامتگاه ساحلی واحد 2
  • اقامتگاه ساحلی واحد 2
  • اقامتگاه ساحلی واحد 2
  • اقامتگاه ساحلی واحد 2
  • اقامتگاه ساحلی واحد 2
  • اقامتگاه ساحلی واحد 2

  اقامتگاه ساحلی واحد 2

  مازندران، فریدون کنار، شهرک

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (2)1.42

  هرشب از

  1,000,000

  تومان


فریدون کنار

فاصله تقریبی فریدونکنار با پایتخت حدودا 230 کیلومتر است و مسیر دسترسی آن، عزیمت از سمت جاده رودهن و هراز است و پس از گذراندن آمل و محمودآباد به این منطقه بسیار زیبا خواهید رسید. سوغات فریدونکنار ترشیجات و برنج و انواع ماهی صید شده از دریای خزر است از جمله ماهی ازون‌برون که به دلیل وجود خاویار لقب شهر مروارید سیاه را به خود اختصاص داده است. از مهمترین اماکن دیدنی در فریدونکنار می‌توان به پارک ساحلی، روستای ازباران، جزین و پل تاریخی فریدونکنار اشاره نمود و نام برد.

اجاره آپارتمان و سوئیت مبله در فریدون کنار

می‌توان با اجاره روزانه آپارتمان مبله در فریدونکنار، دید نسبی به منظره کلی این شهر از دریا گرفته تا جنگل‌های کوهستانی داشت، علاوه بر آن از خدمات رفاهی و تفریحی که در شهر فریدونکنار و اطراف آن جهت رفاه حال بیشتر تعبیه شده‌اند استفاده نمود.