اجاره روزانه آپارتمان و خانه مبله در شیراز

مرتب‌سازی:

164 اقامتگاه پیدا شد

  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید
  • واحد دو خوابه، خورشید

  واحد دو خوابه، خورشید

  فارس، شیراز

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (49)4.73
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  990,000

  تومان

 • منزل نوساز-محلی آرام و بدون ترافیک

  فارس، شیراز، کوثر

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (144)4.74
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک
  • واحد مبله و شیک

  واحد مبله و شیک

  فارس، شیراز، بلوار باغ حوض

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (34)4.9
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2
  • اقامتگاه آدینه 2

  اقامتگاه آدینه 2

  فارس، شیراز

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (30)4.82
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,331,000

  تومان

  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل
  • سوییت نقلی مستقل

  سوییت نقلی مستقل

  فارس، شیراز

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (87)4.68
  مهمان نواز

  هرشب از

  400,000

  تومان

 • واحد دو خوابه با امکانات رفاهی مطلوب

  فارس، شیراز، میدان احسان

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (5)4.92
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • اقامتگاه آدینه 1
  • اقامتگاه آدینه 1
  • اقامتگاه آدینه 1
  • اقامتگاه آدینه 1
  • اقامتگاه آدینه 1
  • اقامتگاه آدینه 1
  • اقامتگاه آدینه 1
  • اقامتگاه آدینه 1

  اقامتگاه آدینه 1

  فارس، شیراز

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (50)4.75
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  787,000

  تومان

  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه
  • منزل مبله آوین _ دو خوابه

  منزل مبله آوین _ دو خوابه

  فارس، شیراز، شهرک ولیعصر

  آپارتمان، 2 خواب تا 8 نفر

  (37)4.55
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,661,000

  تومان

 • سوئیت (3) در نزدیکی حافظیه

  فارس، شیراز، هفت تنان

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (81)4.5
  رزرو آنی

  هرشب از

  400,000

  تومان

  • اقامتگاه آدینه 4
  • اقامتگاه آدینه 4
  • اقامتگاه آدینه 4
  • اقامتگاه آدینه 4
  • اقامتگاه آدینه 4
  • اقامتگاه آدینه 4
  • اقامتگاه آدینه 4
  • اقامتگاه آدینه 4
  • اقامتگاه آدینه 4
  • اقامتگاه آدینه 4

  اقامتگاه آدینه 4

  فارس، شیراز

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (46)4.69
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,331,000

  تومان

  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه
  • اقامتگاه دو خوابه، سایه

  اقامتگاه دو خوابه، سایه

  فارس، شیراز، معالی آباد

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (15)4.96
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی
  • دو خوابه با امکانات رفاهی

  دو خوابه با امکانات رفاهی

  فارس، شیراز

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (35)4.77
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,250,000

  تومان

  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3
  • اقامتگاه آدینه 3

  اقامتگاه آدینه 3

  فارس، شیراز

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (21)4.35
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,331,000

  تومان

  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١
  • خانه مسافر پارسا واحد ١

  خانه مسافر پارسا واحد ١

  فارس، شیراز، شيراز

  آپارتمان، 2 خواب تا 7 نفر

  (24)4.87
  مهمان نواز

  هرشب از

  800,000

  تومان

 • سوئیت (4) در نزدیکی حافظیه

  فارس، شیراز، هفت تنان

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (10)4.68
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  400,000

  تومان


شیراز

شیراز شهری افسانه ای، زیبا و تاریخی است که از دیرباز زبانزد خاص و عام بوده است. شهر شیراز در جنوب ایران و در استان فارس قرار دارد. جاذبه های گردشگری فراوانی از قبیل حمام وکیل، سعدیه، حافظیه، دروازه قرآن، ارگ کریم خان، مسجد نصیر الملوک، بازار وکیل و ... در شهر شیراز قرار گرفته اند و آثار تاریخی این شهر را به تصویر می کشند. از غذاهای معروف و لذیذ این شهر می توان به آب پیازک یا اشکنه شیرازی، دو پیازه آلوی شیرازی، شیرازی پلو، کوفته هلوی شیرازی، شکر پلو، یخنی نخود و هویج پلو اشاره کرد.

خانه و منزل مبله در شیراز

اگر قصد سفر به شهر زیبای شیراز را دارید و نیازمند اجاره خانه هستید، امکان اجاره آنلاین خانه و منزل مبله در شیراز در این سایت فراهم شده است.