اجاره ویلا و سوئیت کویری در کاشان

مرتب‌سازی:

12 اقامتگاه پیدا شد

 • ویلا کویری (اردیبهشت کاشان- فصل گلاب گیری)

  اصفهان، کاشان، شهرستان آران و بیدگل

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 15 نفر

  (56)4.57
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"

  اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق تابستانه"

  اصفهان، کاشان، روستای نوش آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (1)4.5
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • منزل شیک و نوساز مخصوص زوجهای جوان
  • منزل شیک و نوساز مخصوص زوجهای جوان
  • منزل شیک و نوساز مخصوص زوجهای جوان
  • منزل شیک و نوساز مخصوص زوجهای جوان
  • منزل شیک و نوساز مخصوص زوجهای جوان
  • منزل شیک و نوساز مخصوص زوجهای جوان
  • منزل شیک و نوساز مخصوص زوجهای جوان
  • منزل شیک و نوساز مخصوص زوجهای جوان
  • منزل شیک و نوساز مخصوص زوجهای جوان

  منزل شیک و نوساز مخصوص زوجهای جوان

  اصفهان، کاشان

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (5)4.73
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان
  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان
  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان
  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان
  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان
  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان
  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان
  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان
  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان
  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان
  • واحد دو خوابه مزرعه کاشان

  واحد دو خوابه مزرعه کاشان

  اصفهان، کاشان، راوند

  بوم‌گردی، 2 خواب تا 5 نفر

  (1)4

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"

  اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق سرداب"

  اصفهان، کاشان، روستای نوش آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  950,000

  تومان

  • واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب

  واحد دوخوابه مبله با امکانات رفاهی مطلوب

  اصفهان، کاشان، محله جمال آباد کوچه ولایت یکم

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  جدید

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"

  اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق شاه‌نشین"

  اصفهان، کاشان، روستای نوش آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"
  • اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"

  اقامتگاه بومگردی بانوچ "اتاق نشیمن"

  اصفهان، کاشان، روستای نوش آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • منزل ویلایی تازه ساز و شیک در کاشان
  • منزل ویلایی تازه ساز و شیک در کاشان
  • منزل ویلایی تازه ساز و شیک در کاشان
  • منزل ویلایی تازه ساز و شیک در کاشان
  • منزل ویلایی تازه ساز و شیک در کاشان
  • منزل ویلایی تازه ساز و شیک در کاشان
  • منزل ویلایی تازه ساز و شیک در کاشان

  منزل ویلایی تازه ساز و شیک در کاشان

  اصفهان، کاشان، بعثت

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"
  • اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"

  اقامتگاه بوم‌گردی بانوچ "اتاق بانوچ"

  اصفهان، کاشان، روستای نوش آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,350,000

  تومان

  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101

  عمارت "خانه مرشدی" اتاق 101

  اصفهان، کاشان، میدان کمال الملک

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,600,000

  تومان

  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104
  • عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104

  عمارت "خانه مرشدی" اتاق 104

  اصفهان، کاشان، میدان کمال الملک

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,988,000

  تومان


کاشان

کاشان شهری تاریخی با تمدن غنی ۷۰۰۰ ساله و از شهرستان‌های استان اصفهان است. این شهر کهن و زیبا به دلیل وجود جاذبه‌های گردشگری و تاریخی فراوان، از قطب‌های گردشگری کشور به حساب می‌آید.

این شهر به دلیل توریستی بودن از امکانات اقامتی خوبی برخوردار است. اقامت در هتل، اقامتگاه‌ سنتی، سوئیت و آپارتمان‌های شخصی گزینه‌هایی هستند که می‌توانید از بین آن‌ها انتخاب کنید.