اجاره روزانه آپارتمان و خانه مبله در نوشهر

مرتب‌سازی:

61 اقامتگاه پیدا شد

  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز
  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز
  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز
  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز
  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز
  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز
  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز
  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز
  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز
  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز
  • واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز

  واحد تک خوابه با منظره فضای سبز نوساز

  مازندران، نوشهر، چلندر

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (4)4.39
  رزرو آنی

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • سوئیت نقلی دنج ساحلی
  • سوئیت نقلی دنج ساحلی
  • سوئیت نقلی دنج ساحلی
  • سوئیت نقلی دنج ساحلی
  • سوئیت نقلی دنج ساحلی
  • سوئیت نقلی دنج ساحلی
  • سوئیت نقلی دنج ساحلی
  • سوئیت نقلی دنج ساحلی
  • سوئیت نقلی دنج ساحلی
  • سوئیت نقلی دنج ساحلی
  • سوئیت نقلی دنج ساحلی

  سوئیت نقلی دنج ساحلی

  مازندران، نوشهر

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (11)4.68
  مهمان نواز

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر
  • آپارتمان دو خوابه نوشهر

  آپارتمان دو خوابه نوشهر

  مازندران، نوشهر، کردی کلا

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (58)4.61
  مهمان نواز

  هرشب از

  850,000

  تومان

  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی
  • واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی

  واحد ساحلی موج (3) طبقه اول با امکانات رفاهی

  مازندران، نوشهر

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)4.83

  هرشب از

  650,000

  تومان

  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین
  • واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین

  واحد تک خوابه‌ی ساحلیِ کاسپین

  مازندران، نوشهر، ساحل سیترا

  آپارتمان، 1 خواب تا 6 نفر

  (3)4.78
  رزرو آنی

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز
  • آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز

  آپارتمان جنگلی با چشم انداز دلنواز

  مازندران، نوشهر، مزگاه

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)4.17

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • واحد3، یک خوابه
  • واحد3، یک خوابه
  • واحد3، یک خوابه
  • واحد3، یک خوابه
  • واحد3، یک خوابه
  • واحد3، یک خوابه
  • واحد3، یک خوابه
  • واحد3، یک خوابه

  واحد3، یک خوابه

  مازندران، نوشهر، میدان معلم

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (2)5

  هرشب از

  850,000

  تومان

  • واحد مبله تک خواب (7)
  • واحد مبله تک خواب (7)
  • واحد مبله تک خواب (7)
  • واحد مبله تک خواب (7)
  • واحد مبله تک خواب (7)
  • واحد مبله تک خواب (7)
  • واحد مبله تک خواب (7)
  • واحد مبله تک خواب (7)

  واحد مبله تک خواب (7)

  مازندران، نوشهر، میدان معلم

  آپارتمان، 1 خواب تا 3 نفر

  (1)5

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب
  • کاکتوس 6، دو خواب

  کاکتوس 6، دو خواب

  مازندران، نوشهر، مزگاه

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (1)5

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"
  • واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"

  واحد دوخواب مرتب و دنج "سنت پارسی"

  مازندران، نوشهر، تازه اباد

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (20)4.77

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • واحد 8، دوخوابه
  • واحد 8، دوخوابه
  • واحد 8، دوخوابه
  • واحد 8، دوخوابه
  • واحد 8، دوخوابه
  • واحد 8، دوخوابه
  • واحد 8، دوخوابه
  • واحد 8، دوخوابه
  • واحد 8، دوخوابه

  واحد 8، دوخوابه

  مازندران، نوشهر، میدان معلم

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (1)5

  هرشب از

  650,000

  تومان

  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ
  • واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ

  واحد تمیز و مرتب "مهستان" همراه با تراس و پارکینگ

  مازندران، نوشهر، کردی کلا

  آپارتمان، 2 خواب تا 4 نفر

  (28)4.74

  هرشب از

  850,000

  تومان

  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم
  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم
  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم
  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم
  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم
  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم
  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم
  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم
  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم
  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم
  • واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم

  واحد 2 خوابه ویو روبه دریا طبقه سوم

  مازندران، نوشهر، مزگاه

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا
  • واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا

  واحد دوخوابه و اقتصادی با ویوی زیبای دریا

  مازندران، نوشهر، مزگاه

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب
  • کاکتوس 3، دو خواب

  کاکتوس 3، دو خواب

  مازندران، نوشهر، مزگاه

  آپارتمان، 2 خواب تا 5 نفر

  (4)4.5

  هرشب از

  1,600,000

  تومان


نوشهر

نوشهر می‌تواند خوشمزه‌ترین مقصد مسافرتی شما باشد، برنج محلی، سبزی‌های معطر و تازه، مرکبات و ترشیجات، ماهی تازه صید شده و دوغ و ماست روستایی بخش کوچکی از خوراکی‌های محلی این منطقه می‌باشد. سوغات نوشهر همانند سایر نقاط شمالی کشور شامل کلوچه و صنایع دستی چوبی و همچنین زیتون و ترشیجات است. این منطقه به دلیل قدمت دیرینه خود سراسر تشکیل شده است از بازارهای سنتی مانند سه‌شنبه بازار پلاژ سیترا تا مراکز مدرن خرید لنگر و مایا که مناسب هر نوع سلیقه خرید می‌باشد.

اجاره آپارتمان و سوئیت مبله در نوشهر

درخواست‌های اقامت و اجاره روزانه آپارتمان مبله در نوشهر به مراتب بسیار بالاتر از سایر شهرهای شمالی کشور است. این سوئیت‌های مبله نوشهر در اقسا نقاط مرکز شهر، اطراف شهر و کنار دریا و جنگل جهت رفاه حال مسافران احداث شده‌اند.