اجاره ویلا و سوئیت تراس دار (بالکن) در طالقان

مرتب‌سازی:

14 اقامتگاه پیدا شد

  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی
  • ویلا با چشم انداز عالی

  ویلا با چشم انداز عالی

  البرز، طالقان، زیدشت

  ویلا، 1 خواب تا 3 نفر

  (167)4.57
  مهمان نواز

  هرشب از

  340,000

  تومان

 • ویلا تک خواب بسیار تمیز

  البرز، طالقان، زیدشت

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (334)4.7
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  420,000

  تومان

  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)
  • اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)

  اجاره سوئیت (طالقان - زیدشت)

  البرز، طالقان، زیدشت

  ویلا، 1 خواب تا 3 نفر

  (113)4.79
  مهمان نواز

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان
  • ویلای دو طبقه در طالقان

  ویلای دو طبقه در طالقان

  البرز، طالقان، شهرک طالقان

  آپارتمان، 2 خواب تا 2 نفر

  (154)4.86
  مهمان نواز

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی
  • سوییت دربست کوهستانی

  سوییت دربست کوهستانی

  البرز، طالقان، نسا عليا

  آپارتمان، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (118)4.68
  مهمان نواز

  هرشب از

  450,000

  تومان

  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون
  • واحد مبله ، روستای حسنجون

  واحد مبله ، روستای حسنجون

  البرز، طالقان، حسنجون

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (15)4.49
  مهمان نواز

  هرشب از

  550,000

  تومان

  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها
  • کلبه باغ خاطره ها

  کلبه باغ خاطره ها

  البرز، طالقان، جزن

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (65)4.5
  مهمان نواز

  هرشب از

  699,000

  تومان

  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز
  • ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز

  ویلای تریپلکس سه خوابه با تراسی دلباز

  البرز، طالقان، روستای باریکان

  ویلا، 3 خواب تا 9 نفر

  (2)4.33

  هرشب از

  1,600,000

  تومان

  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان
  • ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان

  ویلای "اوراس" جکوزی با ویو سد طالقان

  البرز، طالقان، کلوندر

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (1)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  3,420,000

  تومان

  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان
  • اجاره ویلا طالقان

  اجاره ویلا طالقان

  البرز، طالقان، جزینان

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (14)4.71

  هرشب از

  1,100,000

  تومان

  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان
  • واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان

  واحد مبله تک خواب در نزدیکی دریاچه طالقان

  البرز، طالقان، زیدشت

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (4)4.67

  هرشب از

  400,000

  تومان

  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب
  • واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب

  واحد تک خواب با امکانات رفاهی مطلوب

  البرز، طالقان

  ویلا، 1 خواب تا 5 نفر

  جدید

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان
  • ویلا ویوی زیبا طالقان

  ویلا ویوی زیبا طالقان

  البرز، طالقان، باریکان

  ویلا، 4 خواب تا 12 نفر

  (110)4.47

  هرشب از

  1,250,000

  تومان

  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه
  • ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه

  ویلای نیم پیلوت دنج سه خوابه

  البرز، طالقان، شهرک طالقان

  ویلا، 3 خواب تا 14 نفر

  (10)4.33
  رزرو آنی

  هرشب از

  3,200,000

  تومان


طالقان

طالقان شهری است که در شمال غربی تهران قرار گرفته و جزو استان البرز محسوب می شود. این منطقه دارای آب و هوای کوهستانی و ییلاقی است و طبیعت بکر و جاذبه های گردشگری فراوانی نظیر چشمه ها و آبشارهای زیادی را در خود جای داده است، بسیاری از افراد برای طبیعت گردی و رهایی از دغدغه های فکری، این شهر را برای تفریح و ریکاوری ذهن خود انتخاب می کنند.

اجاره روزانه ویلا و سوئیت در طالقان

برای اجاره ویلا و سوئیت در شهر طالقان بهتر گزینه رزرو از طریق سایت های آنلاین است. ویلاهای این منطقه محدود و به صورت روزانه اجاره داده می شوند.