اجاره ویلا و سوئیت تراس دار (بالکن) در ����������

مرتب‌سازی:

اقامتگاهی یافت نشد

  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا
  • واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا

  واحد 70 متری با دسترسی عالی و نزدیک دریا

  بوشهر، بوشهر، سه راه دانشگاه

  ویلا، 1 خواب تا 5 نفر

  (32)4.68
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  550,000

  495,000

  تومان

  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب
  • واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب

  واحد سه خوابه نوساز و مدرن با دسترسی مطلوب

  بوشهر، بوشهر، خیابان بهمنی

  آپارتمان، 3 خواب تا 10 نفر

  (3)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  880,000

  792,000

  تومان

  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)

  مجتمع اقامتی پدر من (واحد 102)

  بوشهر، بوشهر

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (4)5

  هرشب از

  1,020,000

  تومان

 • واحد مبله دوخوابه کنار دریا با دسترسی عالی

  بوشهر، بوشهر، بلوار خلیج فارس

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (5)4.57

  هرشب از

  799,000

  تومان

  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب
  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب
  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب
  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب
  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب
  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب
  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب
  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب
  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب
  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب
  • واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب

  واحد (3) تمیز و مبله، طبقه اول، دسترسی مناسب

  بوشهر، بوشهر

  آپارتمان، 2 خواب تا 9 نفر

  (2)4.92

  هرشب از

  960,000

  تومان

  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)

  مجتمع اقامتی پدر من (واحد 101)

  بوشهر، بوشهر

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (1)5

  هرشب از

  1,020,000

  تومان

  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)
  • مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)

  مجتمع اقامتی پدر من (واحد 201)

  بوشهر، بوشهر، میدان امام

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (2)4.92

  هرشب از

  1,020,000

  تومان

 • خانه مسافر بوشهر واحد (7)

  بوشهر، بوشهر، خیابان حافظ

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (3)5

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

 • خانه مسافر بوشهر واحد (6)

  بوشهر، بوشهر، خیابان حافظ

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)5

  هرشب از

  950,000

  تومان

  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب
  • واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب

  واحد (12) تمیز و مبله، طبقه ششم، دسترسی مناسب

  بوشهر، بوشهر

  آپارتمان، 2 خواب تا 9 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  960,000

  تومان

دارای تخفیف

 • خانه مسافر بوشهر واحد (2)

  بوشهر، بوشهر، خیابان حافظ

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)4.58

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر
  • واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر

  واحد مبله دوخوابه با امکانات رفاهی در بوشهر

  بوشهر، بوشهر

  ویلا، 3 خواب تا 12 نفر

  (24)4.12

  هرشب از

  1,100,000

  تومان

 • خانه مسافر بوشهر واحد (9)

  بوشهر، بوشهر، خیابان حافظ

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (3)4.72

  هرشب از

  950,000

  تومان

  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز
  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز
  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز
  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز
  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز
  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز
  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز
  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز
  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز
  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز
  • واحد تک خوابه، مبله و تمیز

  واحد تک خوابه، مبله و تمیز

  بوشهر، بوشهر، عاشوری

  آپارتمان، 1 خواب تا 7 نفر

  جدید

  هرشب از

  600,000

  تومان

 • خانه مسافر بوشهر واحد (8)

  بوشهر، بوشهر، خیابان حافظ

  آپارتمان، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)4.58

  هرشب از

  900,000

  تومان