اجاره ویلا و سوئیت در بومهن

مرتب‌سازی:

8 اقامتگاه پیدا شد

  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن
  • سالن برگزاری مراسم در بومهن

  سالن برگزاری مراسم در بومهن

  تهران، بومهن، کرشت

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 80 نفر

  (2)5

  هرشب از

  6,000,000

  تومان

  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت
  • ویلا دوبلکس استخردار کرشت

  ویلا دوبلکس استخردار کرشت

  تهران، بومهن، کرشت

  ویلا، 3 خواب تا 16 نفر

  (3)4.67

  هرشب از

  4,000,000

  تومان

  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ
  • ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ

  ویلا دوخواب استخر دار با اتشکده ویو باغ

  تهران، بومهن

  ویلا، 2 خواب تا 10 نفر

  (2)4.25

  هرشب از

  2,800,000

  تومان

  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت
  • ویلا باغ بادوم کرشت

  ویلا باغ بادوم کرشت

  تهران، بومهن، کرشت

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  جدید

  هرشب از

  2,500,000

  تومان

  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده
  • ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده

  ویلای دوبلکس چهارخوابه با استخر سرپوشیده

  تهران، بومهن، کرشت

  ویلا، 4 خواب تا 10 نفر

  جدید

  هرشب از

  4,000,000

  تومان

  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی
  • خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی

  خانه دوبلکس، دارای استخر و جکوزی و امکانات سرگرمی

  تهران، بومهن، بلوار قریبی

  ویلا، 2 خواب تا 15 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

 • واحد تک خوابه دارای روف گاردن

  تهران، بومهن، بلوار امام خمینی

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  جدید

  هرشب از

  700,000

  تومان

  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن
  • ویلای دو خوابه با روف گاردن

  ویلای دو خوابه با روف گاردن

  تهران، بومهن

  ویلا، 2 خواب تا 4 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,700,000

  تومان


بومهن

خیلی از ما به دلیل مشغله کاری زیادی که داریم شاید فرصت چندانی برای سفر آن هم سفرهای طولانی مدت پیدا نکنیم. معمولا تنها زمانی که برای استراحت داریم تعطیلات یکی دو روزه آخر هفته است. در این مواقع برای این که حال و هوایی تازه کنیم و خسته راه هم نشویم بهترین انتخاب سفرهای یک روزه به شهرهای نزدیک است.

بومهن شهری در شرق استان تهران است که جزو شهرستان پردیس به حساب می‌آید و از بهترین مقاصد برای سفرهای یک روزه و کوتاه مدت است. از تهران که به سمت جاده دماوند بروید به این شهر می‌رسید.