اجاره ویلا و سوئیت در بابلسر

مرتب‌سازی:

160 اقامتگاه پیدا شد

  • ویلای ساحلی میرود
  • ویلای ساحلی میرود
  • ویلای ساحلی میرود
  • ویلای ساحلی میرود
  • ویلای ساحلی میرود
  • ویلای ساحلی میرود
  • ویلای ساحلی میرود
  • ویلای ساحلی میرود
  • ویلای ساحلی میرود
  • ویلای ساحلی میرود

  ویلای ساحلی میرود

  مازندران، بابلسر، میرود

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  800,000

  640,000

  تومان

 • ویلا اختصاصی لب دریا در بابلسر

  مازندران، بابلسر، بلوارساحلی

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (9)4.06

  هرشب از

  1,700,000

  تومان

  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا
  • ویلا رو به دریا

  ویلا رو به دریا

  مازندران، بابلسر

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (55)4.69
  مهمان نواز

  هرشب از

  950,000

  تومان

  • واحد مبله همراه با تراس، داخل شهرک در نزدیکی دریا
  • واحد مبله همراه با تراس، داخل شهرک در نزدیکی دریا
  • واحد مبله همراه با تراس، داخل شهرک در نزدیکی دریا
  • واحد مبله همراه با تراس، داخل شهرک در نزدیکی دریا
  • واحد مبله همراه با تراس، داخل شهرک در نزدیکی دریا
  • واحد مبله همراه با تراس، داخل شهرک در نزدیکی دریا
  • واحد مبله همراه با تراس، داخل شهرک در نزدیکی دریا
  • واحد مبله همراه با تراس، داخل شهرک در نزدیکی دریا
  • واحد مبله همراه با تراس، داخل شهرک در نزدیکی دریا

  واحد مبله همراه با تراس، داخل شهرک در نزدیکی دریا

  مازندران، بابلسر

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (104)4.73
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  590,000

  تومان

  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)
  • واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)

  واحد تک خواب ساحلی با امکانات رفاهی واحد (2)

  مازندران، بابلسر، بلوار ساحلی شهید علیزاده

  آپارتمان، 1 خواب تا 5 نفر

  (1)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,300,000

  تومان

  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا
  • سوئیت نزدیک به دریا

  سوئیت نزدیک به دریا

  مازندران، بابلسر

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (101)4.85
  مهمان نواز

  هرشب از

  550,000

  تومان

  • آپارتمان ساحلی، واحد 7
  • آپارتمان ساحلی، واحد 7
  • آپارتمان ساحلی، واحد 7
  • آپارتمان ساحلی، واحد 7
  • آپارتمان ساحلی، واحد 7
  • آپارتمان ساحلی، واحد 7
  • آپارتمان ساحلی، واحد 7
  • آپارتمان ساحلی، واحد 7
  • آپارتمان ساحلی، واحد 7
  • آپارتمان ساحلی، واحد 7

  آپارتمان ساحلی، واحد 7

  مازندران، بابلسر، بلوار شهید علیزاده

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (1)5

  هرشب از

  550,000

  تومان

 • ویلا دوخوابه دوبلکس ساحلی

  مازندران، بابلسر

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (71)4.39
  رزرو آنی

  هرشب از

  780,000

  تومان

  • ویلای یک خوابه نزدیک دریا
  • ویلای یک خوابه نزدیک دریا
  • ویلای یک خوابه نزدیک دریا
  • ویلای یک خوابه نزدیک دریا
  • ویلای یک خوابه نزدیک دریا
  • ویلای یک خوابه نزدیک دریا
  • ویلای یک خوابه نزدیک دریا
  • ویلای یک خوابه نزدیک دریا
  • ویلای یک خوابه نزدیک دریا
  • ویلای یک خوابه نزدیک دریا

  ویلای یک خوابه نزدیک دریا

  مازندران، بابلسر، خیابان شریعتی

  ویلا، 1 خواب تا 6 نفر

  (68)4.85
  مهمان نواز

  هرشب از

  770,000

  تومان

  • آپارتمان ساحلی، واحد 5
  • آپارتمان ساحلی، واحد 5
  • آپارتمان ساحلی، واحد 5
  • آپارتمان ساحلی، واحد 5
  • آپارتمان ساحلی، واحد 5
  • آپارتمان ساحلی، واحد 5
  • آپارتمان ساحلی، واحد 5
  • آپارتمان ساحلی، واحد 5
  • آپارتمان ساحلی، واحد 5
  • آپارتمان ساحلی، واحد 5
  • آپارتمان ساحلی، واحد 5

  آپارتمان ساحلی، واحد 5

  مازندران، بابلسر، بلوار شهید علیزاده

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (1)5

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ
  • ویلای دربست گل سرخ

  ویلای دربست گل سرخ

  مازندران، بابلسر، بابلسر

  ویلا، 2 خواب تا 4 نفر

  (3)4.72

  هرشب از

  350,000

  تومان

  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا
  • ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا

  ویلا دوخوابه دوبلکس شهرکی چند قدمی دریا

  مازندران، بابلسر، خیابان شریعتی

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (63)4.76
  مهمان نواز

  هرشب از

  880,000

  تومان

  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست
  • ویلای دوبلکس و دربست

  ویلای دوبلکس و دربست

  مازندران، بابلسر، بلوار شریفی

  ویلا، 2 خواب تا 4 نفر

  (4)4.88

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر
  • اقامتگاه دوبلکس در بابلسر

  اقامتگاه دوبلکس در بابلسر

  مازندران، بابلسر، میدان‌ امام‌ حسین

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (2)4.83

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • آپارتمان مبله ساحلی با دسترسی عالی
  • آپارتمان مبله ساحلی با دسترسی عالی
  • آپارتمان مبله ساحلی با دسترسی عالی
  • آپارتمان مبله ساحلی با دسترسی عالی
  • آپارتمان مبله ساحلی با دسترسی عالی
  • آپارتمان مبله ساحلی با دسترسی عالی
  • آپارتمان مبله ساحلی با دسترسی عالی
  • آپارتمان مبله ساحلی با دسترسی عالی

  آپارتمان مبله ساحلی با دسترسی عالی

  مازندران، بابلسر، بلوار ساحلی

  آپارتمان، 1 خواب تا 4 نفر

  (2)4.83
  رزرو آنی

  هرشب از

  620,000

  558,000

  تومان


بابلسر

بابلسر یکی از زیباترین شهرهای ساحلی استان مازندران است. این شهر که به نگین مازندران معروف است به دلیل همجواری با سواحل چشم نواز دریای خزر و رشته کوه‌های البرز سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. از دیگر جاذبه‌های طبیعی و گردشگری بابلسر می‌توان به پل معلق بابلسر، باغ وحش بابلسر، امامزاده ابراهیم، منطقه توریستی کرفون، شهرک ساحلی خزر شهر، تالاب لنگور، روستای گالشکلا و رودخانه بابلرود و اسکله‌های قایق‌رانی آن اشاره کرد. در بابلسر هم مانند سایر شهرهای شمالی می‌توان به عنوان سوغات ماهی، انواع سبزی و ترشیجات محلی و صنایع دستی را خریداری کرد. ضمن این که حیف است تا بابلسر بیایید و از غذاهای محلی و لذیذ آن نوش جان نکنید، رستوران‌های میزبان و شیلات از بهترین و معروف‌ترین رستوران‌های شهر هستند

اجاره روزانه ویلا و سوئیت در بابلسر

گردشگرانی که در این شهر منزل شخصی ندارند، اجاره ویلا در بابلسر بهترین و اصلی‌ترین انتخاب آن‌ها خواهد یود. متوسط اجاره‌بها در این شهر توریستی بالا نبوده و مسافران به راحتی می‌توانند سفری کم هزینه همراه با امکانات متناسب را در دفتر زندگی خود به ثبت برسانند.